Accueil

 

1996-2016 roapolo taona ny Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany

 

 

ARAHABAINA NAHATRATRA NY FAHA-20 TAONA

Miarahaba anao tonga soa ato amin’ity tranokala manokana ity izay natao indrindra hanomezana fahafaham-po ho anao tia karokaroka sy liam-baovao. Hitanao ato amin’ity tranokala ity avokoa ireo vaovao rehetra momba ny Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany izay tarin’i Pasteur Mailhol André Christian Dieu Donné, ireo tsara ho fantatra maro samihafa, toro-hevitra mahasoa, ary indrindra dia misy pejy manokana natokana ho anao tia miady hevitra sy tia mitsikera.

DSC_3860 DSC_3873 DSC_3874 DSC_3875 DSC_3878 DSC_3879 DSC_3880 DSC_3881 DSC_3882 DSC_3883 DSC_3884 DSC_3885 DSC_3886 DSC_3904 DSC_3905  DSC_3844 DSC_3845 DSC_3852 DSC_3854 DSC_3855 DSC_3856 DSC_3857  DSC_3861 DSC_3864 DSC_3865 DSC_3860DSC_3867 DSC_3873 DSC_3874 DSC_3875 DSC_3878 DSC_3879 DSC_3880 DSC_3881 DSC_3882 DSC_3883 DSC_3884 DSC_3885DSC_3886  DSC_3887 DSC_3888 DSC_3903 DSC_3904 DSC_3905 DSC_3906 DSC_3908 DSC_3910 DSC_3921 DSC_3934 DSC_3936 DSC_3938 DSC_3940 DSC_3944 DSC_3947 DSC_3961 DSC_3962 DSC_3967 DSC_3969  DSC_3972 DSC_3973 DSC_4429 DSC_4430  DSC_4503 DSC_4514 DSC_4525  DSC_4527DSC_4529 FA+ç PRINC

 

Tsy manavaka antoko na saranga izahay fa dia mandray izay rehetra te hifandray sy hitafatafa aminay; efa ireo mipetraka eo ambony ireo avokoa ny laharana ahafahanao mifandray sy mitafa fa anisan’ny mampiavaka ity tranokala ity ihany koa ny fahafahanao manaraka ireo vaovao farany momba izao tontolo izao sy ny eto Madagasikara ary indrindra ireo fandaharan’asa maro isan-karazany eto anivon’ny Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany sy ny Radio Fanambarana.

Misokatra ho anao ary araka izany ity tranokala ity mba ahafahana mifampizara ireo vaovao tsara ho fantatra sy azo ifampizarana.

Eto ihany koa izahay dia manasa anao sahady hanaraka ny onjam-peon’ny Radio Fanambarana FM 98.400 na koa ny www.famfrance.fr . Maro ny zavatra azonao trandrahana ao toy ireo mahaliana maro samihafa, fampianarana maro samihafa, sns sns… Tsarovy koa anefa fa misokatra ho anao ny Fiangonana Apokalypsy rehetra any amin’izay faritra misy anao na eto Madagasikara ianao na koa ivelan’i Madagasikara. Tsy manavaka foko na fiaviana na firazanana na koa fari-piainana ny fiangonana fa vonona ny handray anao hatrany amin’ny fotoana fivavahana rehetra.

Isaky ny sabata na sabotsy no andro natokana ivavahana ho an’ny Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany ary miditra amin’ny 9 ora sy 30 minitra maraina, ary mirava kosa amin’ny 4 ora sy 30 minitra na 16h30 ny hariva. Tsy mijanona fotsiny eo amin’izay isaky ny sabata na sabotsy izay fotsiny anefa ny fiangonana fa mbola misy koa ireo vondrombaravaka maro samihafa izay misokatra ho anao arakaraky ny fandaharam-potoana misy isaky ny faritra izay misy anao.

Eto am-pamaranana ary izahay dia mirary soa ho anao sahady ary maniry ihany koa ny hahitanao soa sy fahombiazana indrindra fifaliana mandritra ny fotoana itsidihanao ity tranokala manokana ity.

 


 

Sabata Paska lehibe Apokalypsy ny 11 Jolay 2015   Boky Sekoly Sabata F.A.M 2015  Vaovao samihafa