Aleo very tsikalakalam-bola

Fanokafana ny faha 15 taonan’ny Tomima sy Orima rezionaly Antananarivo

Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny sabata 23 Martsa 2013 lasa teo ny fankalazana ny faha 15 taonan’ny rantsana skoto eo amin’ny Fiangonana Apokalypsy rezionaly Antananarivo. Tetsy amin’ny fiangonana Foibe Apokalypsy Ambohimarina Itaosy no nanatontosana izany fotoan-dehibe izany, izay niarahana tamin’ny filoha rezionaly Antananarivo.

Tamin’ny fotoana tapany maraina dia nisy ny fotoam-bavaka toy ny isan-tsabata. Nitondra ny toriteny tamin’izany ny pasitera Perodin RAKOTOMALALA. Araky ny perikopa iraisan’ny Fiangonana Apokalypsy maneran-tany dia notsongaina tao amin’ny Zakaria 8: 9-17; Jaona 6: 30-40 ary ny Hebreo 10: 8-18 izay tenin’Andriamanitra izay. Nisongadina tao anatin’izay kosa ny amin’ny fitahian’Andriamanitra ny olona izay miverina Aminy. Ny arivan’io sabata io kosa dia nisy ny fanolorana ireo biraon’ny loholona voatendry hiasa mandritra ny 3 taona manaraka. Voatendry ho loholona voalohany tamin’izany ny loholona Olivier RATSIMIZAHO. Loholona faharoa kosa i Noël RANDRIANARISOA. Izy mirahalahy ireo no mpiandraikitra voalohany eo amin’ny loholona foibe ary manampy azy amin’izany ny mpitan-tsoratra, ny mpitam-bola ary ny mpanolo-tsaina 2 lahy.

Isan’ny nampiavaka io sabata io ihany koa ny lanonana niarahana tamin’ny rantsana skoto teo amin’ny rezionaly Antananarivo. Tamin’izany no nanehoana ny logo manamarika ny faha 15 taona nijoroany teo anivon’ny Fiangonana. Tany am-piandohana dia 7 mianadahy no tao anatin’izay rantsana izay, ka nitondra ny anarana hoe “skoto mari-drefy”. Amin’izao fotoana izao kosa dia efa miparitaka maneran-tany izany, ary “Tomima sy Orima maneran-tany” kosa no anarana isalorany. Nampahafantarina ny fiangonana tamin’io fotoan-dehibe io ireo zoky miandraikitra ny isam-pivondronana, ireo komity mpiahy, ary ireo tonia isam-pivondronana nandritra ny 15 taona nijoroan’ny rantsana. Taorian’ny tarazo fanolorana ny tonia mpanampy kosa dia nisy ny tantara an-tsehatra mahakasika ny fiainan’i Jesosy nataon’ireo mpikambana. Araka ny nambaran’ny filoha nasionalin’ity rantsana ity dia maro ireo hetsika nomanin’izy ireo hanamarihana izay faha 15 taonany izay, ary isan’izany ny seminera izay iarahan’izy ireo amin’ny club isika tanora tsy ho ela.

Aleo very tsikalakalam-bola, toy izay very tsikalakalam-pihavanana

“Aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana”. Io no teny faneva noentin’ny pasitera Mailhol nanamarika ilay fampihavanana lehibe notontosaina teo antampon’Ambohipo ny Alahady lasa teo.

Ho toian’ilay tranga niseho teny Ambohipo ny arivan’ny Asabotsy 16 Martsa 2013 lasa teo dia nisy ny fampihavanana lehibe izay natao teo antapon’Ambohipo ny folakandron’ny Alahady 24 Martsa 2013. Tamin’io fotoana io no nanoloran’ny pasitera Mailhol mivady ireo fanomezana ho an’ny mpanao fanatanjahan-tena, araky ny efa fanirian’izy ireo. Nahazo ny anajarany tamin’izany ireo tanora mpanao rugby, foot, basket ary volley sy kickboxing. Nisongadina tamin’io fotoana io ihany koa ny fanolorana ny nofon-kena mitam-pihavanana ho an’ireo mponina eny Ambohipo. Araka izany dia omby roa no natolotry ny pasitera Mailhol tamin’izany. Isan’ny nahazo ny anjarany tamin’izany ihany koa ireo akizy madinika satria nanolotra vatomamy ho azy ireo ny vadin’ny pasitera Mailhol. Na dia teo aza ny hamaroan’ireo olona nanatrika izay fotoan-dehibe izay dia hita fa nilamina tsara ny lanonana. Nisy ihany ny mpanakanto avy eo an-toerana izay nanafana ny fotoana rehetra. Tamin’ny nivahinian’ny pasitera Mailhol tao amin’ny radio Fanambarana ny alin’io dia nambarany fa haintsika Malagasy ny mihavana rehefa samy madio fo. Voaporofo izany tamin’ny fampihavanana lehibe teo antampon’Ambohipo.

Fihaonam-be rezionaly Antananarivo

Ny tontolo andron’ny Sabotsy 30 Martsa 2013 ho avy izao dia hisy indray ny fihaonam-be ho an’ny Fiangonana Apokalypsy eo amin’ny rezionaly Antananarivo. Etsy amin’ny fiangonana foibe Ambohimarina itaosy no hanatanterahana izay fotoan-dehibe izay, ary iarahana amin’ny pasitera Mailhol mivady sy ny zanany izany. Marihina fa io Sabata io dia manamarika ny faha 17 taona nanosorana ny pasitera Mailhol ho pasitera. Hampiavaka io Sabata 30 Martsa 2013 io ihany koa ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo, izay iarahan’ny Fiangonana Apokalypsy rehetra manerana izao tontolo izao. Hanomboka amin’ny 9 ora maraina ny fotoana.