Conference 09/12/12

Efa madiva hifarana ny taona 2012. Araka izany dia hanolotra kaoferansa lehibe, farany amin’ity taona ity, ho antsika ny ray aman-dreny pasitera Mailhol. Ho tontosaina etsy amin’ny foibe Apokalypsy Ambodinisotry izay fotoana izay ny Alahady 09 Desambra 2012 tontolo andro. Ao anatin’izay kaoferansa izay no hitondrana ho antsika indray ny fanazavana ny Baiboly amin’ny lafiny matematika sy fizika, ary siansa ara-panahy. Tontolo andro io fotoana io, ary raha toa ka tsy afaka ny alahady, dia mbola miverina izany ny alarobia 12, alakamisy 13 ary zoma 14 Desambra ho avy izao, ao amin’ny foibe Apokalypsy ihany. Manomboka amin’ny 06h00 ariva kosa izay fotoana izay. Raha tsiahivina dia tany Mandritsara no nitondrana izay kaoferansa izay farany ny herinandro lasa teo, ary 140 mianadahy no vita batisa ny Sabata 01 Desambra 2012 lasa teo, ary mbola ny ray aman-dreny pasitera Mailhol hatrany no nitarika ny fotoana.

SEMINERA MOMBA NY FANAMBADIANA

Ankoatra izay rehetra izay, dia hisy ihany koa ny seminera lehibe izay karakarain’ny Fiangonana Apokalypsy Alasora, manomboka io Alahady 16 Desambra 2012 ho avy io. Mandritra ny Alahady 3 mifanesy izay seminera izay, ary ho faranana amin’ny fampakaram-badin’ny zanak’ondry izany ny Alahady 30 Desambra 2012. Maromaro ny lohahevitra ho dinihina amin’izany, izay samy mahakasika ny tokatrano avokoa. Hifandimby hitondra ny fotoana amin’zany ny avy eo amin’ny zana-pandaharana “Avia ry mangetaheta”, “Tokatrano sambatra”, “Teny fiainana” ary “Vehivavy matahotra an’i Jehovah”, izay samy zana-pandaharana mandeha ao amin’ny radio Fanambarana avokoa. Izany ihany koa dia ho ravahan’ny mpanakanto maro. Afaka manatrika izay seminera izay avokoa na tanora na olon-dehibe, indrindra ireo mpivady, sy ireo tanora mikasa hanorin-tokatrano. Ny fotoana rehetra dia eo ambany fiahian’ny ray aman-dreny pasitera Mailhol mivady.