Famaranana Apokalypsy Marovoay

Tao aorian’i Mahajanga dia nihazo ny faritra Marovoay ny filohan’ny Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara dia ny Ray aman-dReny Pasitera Mailhol mivady, ity no fitsidihana voalohany notanterahiny tao Marovoay tamin’ity taona 2011 ity. Ny alakamisy faha 10 ny volana marsa lasa teo izy ireo no niainga avy aty Andrenivohitra nihazo an’iny faritra Marovoay iny. Fitsenana makotrokotroka no nitsenan’ny vahoakan’i Mahajanga, Maevantanana, Ambato-Boeny ary Marovoay ny vahiny tonga tao antoerana araka ny horonantsary hitantsika etsy ambany.

Ny Sabata faha 12 ny volana marsa 2011 dia nisy ny batisa lehibe notanterahina tao Marovoay, mialohan’ny fotoam-pivavahana dia nisy ny filharam-be namakivaky ny tanàna mihazo ny toeram-pivavahana notarihin’ireo mpino Apokalypsy avy ao Marovoay notronin’ireo avy amin’ny faritra Ambato-Boeny, faritra Maevantanana, ary ny Pasitera Mailhol mihintsy no nitarika izany diabe izany.

Anisan’ny nahavaky ny maro ihany koa tao Marovoay tao ny hamaroan’ireo mpino Apokalypsy izay tonga tao Marovoay.

100 mianadahy mianaka latsaka kely no resy lahatra tamin’ny fampianarana ny bokin’ny Apokalypsy ary dia nanapakevitra ny hiroso amin’ny ranon’ny Batisa, mialoha izany anefa dia misy ny fifanekena hifanaovana amin’Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary ny Fiangonana.

Rehefa vita ny fifanekena dia miroso amin’ny Batisa amin’izay ny rehetra ary dia mazava loatra fa tsy maintsy ao anaty rano (rano be) no anatanterahina izany tahaka ny nanaovana Batisa an’i Krisy ihany.

Fampaherezana no nentin’ny mpanompon’Andriamanitra ho an’ireo miaramilan’i Gideona tao Marovoay, tsapa sy hita taratra fa nahazo hery ny vahoakan’Andriamanitra nandritra izany fampaherezana noentin’ny Pasitera Mailhol izany. Tsy adinony rahateo ihany koa ny mizara ilay fahefana ho an’ireo avy natao Batisa izay anisan’ny endrika iray mampiavaka ny Fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara