Fampianarana apokalypsy eto Madagasikara

Mitohy hatrany ny fampianarana ny boky Apokalypsy izay iarahana amin’i pasitera Mailhol, amin’ireo Radio Fanambarana rehetra eto Madagasikara. Ny herinandro lasa teo no vita ny tantaran’ny fiangonana fito, izay nahafantarana ny toetran’ny fiangonana nanomboka tamin’ny fiangonana apostolika ka hatramin’izao vanim-potoana iainantsika izao. Tao anatin’izay fizarana izay ihany koa no nanazavan’i pasitera Mailhol ny secte izay mbola mampiasa saina ny maro. Miditra amin’ny toko fahefatra kosa izao ny fanazavana izay ahitana ny seza fiandrianan’Andriamanitra. Ho an’ny faritra Toamasina manokana dia ny volana Janoary 2012 ho avy izao no hanomboka ao amin’ny Radio Manazava Atsinana fm 93.2 izany fampianarana izany noho ny fandaminana manokana.

Efa madiva hifarana ny taona 2011. Raha ny vaovao voaray dia hisy ny alim-bavaka izay ho tontosaina mandritra ity. Ho an’ny fiangonana Apokalypsy eto amin’ny rezionaly Antananarivo dia isaky ny vondrom-bavaka tsirairay no anatontosana izany alim-bavaka izany ary ny fotoana dia arak’izay fandaminana eo anivon’ny vondrombavaka tsirairay. Natao hisaorana sy hiderana an’Andriamanitra moa ity alim-bavaka ity noho ny fahatratrarana ny taona 2012. Io taona 2012 ho avy io ihany koa no hazakazaka farany amin’ny fifadian-kanina 7 taona izay ataon’ny Fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara. Io fotoana io ihany koa noho izany no hanovozana hery sy hifampitondrana am-bavaka mba samy havitan’ny tsirairay izay hazakazaka izay.