Fampianarana Apokalypsy

Fampianarana ny boky Apokalypsy ao amin’ny radio Fanambarana

Ny Alahady 20 Novambra 2011 ho avy izao no hanomboka handeha ao amin’ny Radio Fanambarana FM 98.4 ny fampianarana ny boky Apokalypsy, izay iarahana amin’ny pasitera Mailhol. Ahafantarana ireo zava-miafina rehetra ao amin’ity boky ity. Anisan’izany ireo sary an’ohatra maro samihafa, ireo faminaniana apokalyptika efa nitranga sy mbola ho avy toy ny loza voajanahary miseho amin’izao fotoana izao, ny tantaran’ny fiangonana, ny secte, ny isa 666 ary ny amin’ny Jesosy sandoka sy Jesosy tena izy. Marihina fa isaky ny amin’ny 08 ora alina no mandeha ity fampianarana ity. Miverina kosa izany ny Alatsinainy hatramin’ny Zoma, isaky ny amin’ny 05 ora maraina, amin’ny 09 ora, ary amin’ny 03 ora folakandro.

Kaoferansa ao Tsiroanomandidy

Rehefa avy notontosaina teto Antananarivo ny kaoferansa lehibe izay niarahana tamin’ny pasitera Mailhol, dia anjaran’ny tananan’i Tsiroanomandidy indray izao.

Ny Alarobia 23 Novambra, Alakamisy 24 Novambra ary Zoma 25 Novambra no anatotosana izany any an-toerana isaky ny amin’ny 05 ora hariva. Io fotoana io no hitondran’i Pasitera Mailhol ireo vahaolana ialana amin’ny fatoran’ny zava-mahadomelina isan-karazany toy ny sigara, toaka, paraky, rongony sns… Amin’io ihany koa no hanolorany ny tsiambaratelon’ny fialana amin’ny fahantrana sy ny olana ara-bola ary hialana amin’ny aretina tsy sitra-panafody. Ny Sabata 06 Novambra kosa dia hisy ny rodobe iarahana amin’ireo vahoakan’Andriamanitra avy aty Antananarivo, ho famaranana ny fampianarana ny boky Apokalypsy izay natao tany an-toerana. Hisy noho izany ny fotoam-bavaka lehibe izay mbola iarahana amin’ny Pasitera Mailhol hatrany.