FANAVAOZANA SY FANANGANANA

Nifampitaona tetsy amin’ny Fiangonana Apokalypsy Alasora indray ny mpino maro be avy eo anivon’ny rezionaly Antananarivo sy ny manodidina ny tontolo andron’ny Alarobia 16 Oktobra 2013.
Fanavaozana sy Fananganana, io no lohahevitra nitondrana ity fotoam-bavaka teny Alasora ity. Nitarika izany fotoana izany ireo mpiandraikitry ny ara-panahy eo anivon’ny Fiangonana Apokalypsy dia ny avy eo amin’ny zana-pandaharana: odi-maso, Fahalalana Fahendrena Voa tsara, tokatrano sambatra, avia ry mangetaheta, teny fiainana ary ny fampianarana ny bokin’ny Apokalypsy; izay samy mandeha ao amin’ny Radio Fanambarana avokoa.
Ireto avy ireo lohahevitra 5 nisongadina nandritra io tontolo andro io:

  • Fananganana
  • Ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo
  • Odi-maso
  • Fanafahana sy délivrance
  • Hifampitantana isika ho any an-danitra

Marihina fa ho fiomanana amin’ny firaisana latabatra amin’ny Tompo, ny Sabata 19 Oktobra 2013 izao no anton’ity fivoriam-bavaka teny Alasora ity. Io ihany koa no fandraisana ny fanasan’ny Tompo iarahana amin’ireo 310 mianadahy vao vita batisa ny Sabata 12 Oktobra 2013 lasa teo, teny Andranotapahina Ambohidratrimo. Niverimberina matetika tamin’izany ihany koa ny teny voarakitra tao amin’ny II Tantara 35: 18 a; izay manamafy fa tsy mbola nisy fiomanana amin’ny firaisana latabatra amin’ny Tompo tahaka ity teo anivon’ny fiangonana hatramin’izay. Nisongadina tamin’izany ny amin’ny toe-panahy tokony hananana, sy ny hevitry ny fifanasan-tongotra mialohan’ny fandraisana.