Fandaharana tokatrano sambatra

Famintinana ny fandaharana iarahana amin’ny Pasitera Alfa ny zoma hariva 03 aogositra 2012

1-   NY FIARAHAN’NY MPIVADY

I-Ao an-tokatrano

Fikolokoloana ny fitiavana eo anivon’ny tokatrano ny fiarahana

 1. FIFAMPIRESAHANA
  1. Ilaina ho tamana antrano na ny lahy na ny vavy
  2. Vaovao ifampizaràna
  3. Dinidiniky ny mpivady
  4. Olana iaraha-mamaha

 

 1. FIARAHA-MIASA
  1. Eo amin’ny andraikitry ny lahy na ny vavy
  2. Fampandrosoana
  3. Fitaizana sy ny fanolokoloana ny ankohonana

 

 1. FIALAM-BOLY
  1. Lalao samihafa
  2. Fiarahana manokana
  3. Haion amanjery

 

adidin’ny mpivady ny mandrindra ny fiarahana ao an-tokatrano fa mampahateza fitiavana.