Fitsidihana ara Pastoraly Paris – FRANCE

Ny Sabata faha 26 ny volana Novambra 2011 dia tonga nitsidika ny fiangonana foibe tany FRANCE, ny Ray aman-dReny Loholona Ratsimbazafy Pierrot Olivier izay sady lehiben’ny ASA FAMPANDROSOANA eto Madagasikara. Nitondra ny fampaharezana ny hariva izy ary dia ny resaka fampatsahivana ny maha Fiangonana iray sy Fanahy iray ihany no miasa, na aiza na aiza toerana misy ny Fikambanana Apokalypsy. Nentiny tamin’ny fampahereza koa ny mikasika ny toriteny nataon’i Jesosy teo an-tendrombohitra ao amin’ny Matio toko faha 5 sy ny toetra tokony hananan’ny mpikambana Apokalypsy.

Nasongadiny tamin’ny fampaherezana ihany koa ny zavabitan’ny olona mivavaka amin’ny Jesosy tena Izy maty tamin’ny antsasaky ny herinandro, rehefa avy nijoro vavolombelona ny Loholona mikasika ny asa vita any Madagasikara. Tsara homarihana eto fa izy no komity foibe voalohany nitsidika ara pastoraly voalohany tao Paris ! Ka dia nahazo hery ny mpino tamin’izany fa dia mbola santatra ambavarano ihany iny, fa ny manetsabe mbola ho avy.

Ireto avy ny toerana fivavahana ao Frantsa :

PARIS amin’ny 10 ora maraina ka hatramin’ny 4 ora hariva (36, avenue Président Wilson, 94230 Cachan), tél. 06 01 45 40 40

LYON, tél. 06 03 84 93 02

MARSEILLE, tél. 06 59 99 87 18

Secrétaire Général de FAM en France: RARIVO Adrien Siméon