Kaoferansa avril 2013

Ao anatin’izao vanim-potoan’ny krizy misy eto amin’ny firenena izao dia miezaka hatrany ny Fiangonana Apokalypsy tarihan’ny Pasitera Mailhol mitondra vaha-olana ho an’ny tsirairay. Taorian’ny fanampiana ireo mponina sy beantitra tamin’ny fokontany maromaro teto Antananarivo ny Alahady 21 Aprily 2013 lasa teo, dia mifanome fotoana amintsika etsy amin’ny foibe Apokalypsy Ambodinisotry pasitera Mailhol ny Alahady 28 Aprily 2013 ho avy izao.
Kaoferansa lehibe izay hanomezana vahaolana ara-baiboly ho an’ireo izay fatoran’ny zava-mahadomelina sy ny aretina maro isan-karazany. Mandritra io fotoana io ihany koa no izaran’ny pasitera Mailhol ny tsiambaratelo ahafahana miala amin’ny olana ara-bola isan-karazany. Miainga amin’ny fanazavana ny Baiboly amin’ny lafiny ara-matematika sy fizika ary siansa ara-panahy ity kaoferansa ity. Afaka manatrika izay avokoa ny olona tsirairay ary raha toa ka tsy afaka amin’io Alahady io dia mbola miverina izany ny Alarobia 01, sy Alakamisy 02 ary ny Zoma 03 May hariva manomboka amin’ny 5 ora ariva.