MIDER’Azy vita BAC 2012

Tahaka ny isantaona dia ho fiderana an’Andriamanitra amin’ny fahavitan’ny fanadinana CEPE, BEPC, BAC dia hisy ny hetsika MIDER’Azy vita BAC andiany faha 3, karakarain’ny A.J.A EVENT (Association des Jeunes Apocalypses).

Ireto avy ny andinindin’izany :

Toerana : dôme RTA Ankorondrano

Daty : 02 septembre 2012

Ora : amin’ny 2ora tolakandro

Mpihira mandray anjara : TGC , Antsa an’i Kristy, Pray’F + Artistes surprises

Tapakila : Foibe Apokalypsy ambodin’Isotry, Nect’ART Ankaditapaka, Super Music Analakely

Infoline : 033 04 627 47 / 034 17 410 48