Raha mbola izy no Andriamanitra – tarika Dafy

Ireo vavaka natao, ireo taraina sy talaho
Ireo antsonao andro aman’alina voarainy tsara…