Famaranana seminera Antsirabe

Tontosa ny Sabata faha 24 ny volana septambra lasa teo, tao Antsirabe, ny famaranana ny seminera nasioanly ho an’ny lehilahy. Lehilahy teo amin’ny 200 latsaka teo ho eo no tonga nanatrika ity seminera ity, izay nanomboka ny alarobia faha 21 ny volana septambra.
Ny tanjona tamin’izany moa dia ny hahatonga ny lehilahy rehetra eo anivon’ny Fiangonana Apokalypsy et Madagasikara ho andry sy fiorenan’ny fahamarinana, eo anivon’ny ankohonana, ny firenena, ary indrindra ny fiangonana.

Fotoana iray ifampitaizan’ny lehilahy rehetra eo anivon’ny fiangonana ity seminera ity. Nivoitra tao anatin’izany àry ny fampieritreretana ny lehilahy ny amin’ireo adidy sy andraikitra miandry azy eo amin’ny ara-nofo sy ara-panahy. Ny ahaizany mitondra tena tsara, ka izany dia miainga eo amin’ireo adidy sahaniny eo amin’ny ankohonany ka hatramin’ny firenena mba ho fantatra manerana izao tontolo izao ny asa ataon’ny FAM.