Radio Fanambarana

Noho ny antony manokana izay tsy niankina taminay dia nisy fahatapahan’ny webradio izay raisinao ao amin’ny Radio Fanambarana www.famfrance.fr nandritra ny fotoana vitsivitsy izay; ankehitriny dia fifaliana ho anay ny mampahafantatra ano fa efa mandeha soamantsara izany ankehitriny saingy mbola tiana ny mampahafantara fa mbola ao anatin’ny antsoina hoe andrana teknika isika izao. Koa dia efa azonao atao araka izany ny manaraka izany onjam-peo izany amin’ny alalan’ny « site web » www.famfrance.fr

Ireto avy ny ffandaharana arahinao ao:

Jour             9h30              12H00             18H35                                   20H30
Diamche        FFV             Ody maso        Tokatrano sambatra        TOriteny Pasteu
Lundi           Ody maso      Teny fiainana   Tokantrano sambatra    TOriteny Pasteur
Mardi             FFV             Teny fiainana   Tokantrano sambatra     Toriteny Pasteur
Mercredi      Ody maso       FFV                 Fanasina                        TOriteny Pasteur
Jeudi             FFV              Teny fiainana    Fanasina                        Toriteny pasteur
Vendredi     Ody maso       Teny fiainana   Tokantrano sambatra   Toriteny pasteur
Sabbat         FFV (10H30)                           Tokantrano sambatra      Toriteny pasteur
        NB: 15H30 Famerenana izay maraina 9H30 (10H30 Sabbat)
Marihina fa isaky ny aorian’ny fanarahanao ny Tokatrano dia misy ny fampahalalam-
baovao ary isaky ny alatsinainy dia ny vaovaom-piangonana no arahinao.

Mirary ny soa sy ny tsara indrindra ho anao sy ny ankohonanao ary izahay ary
maniry indrindra ny mba ho tonga sakaiza mahatokinay ianao!!!