Fanosorana Loholona sy Diakona ny 26 Jolay 2014 (loholona Roly&Diakona Fara) FAM France

Tontosa soamantsara tetsy amin’ny fiangonana Apokalypsy Ambohimarina ny fanosorana ho loholona ny loholona Roly sy ho diakona ny diakona Fara avy ao amin’ny Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany vy any Frantsa. Marihina fa lehibe dia lehibe ny andraikitra miandry azy ireo satria dia izy ireo no hitantana ny fiangonana any amin’iny faritr’i Frantsa iny. Feno dia feno ny hafalian’izy ireo ary dia nitodidoha niverina any Frantsa indray izy ireo ny Alatsinainy 28 jolay lasa teo… Mirary ny soa sy ny tsara indrindra ho azy ireo ny mpiray fanantenana rehetra avy eto Madagasikara ary maniry indrindra ny hitomboan’ny fanomezam-pahasoavana ao amin’izy mivady hahefany ny adidy sy ny andraikitra nankinina taminy.