Iavoambony ny 08 Aogositra 2015

Avy tetsy amin’ny Fiangonana Apokalipsy Ankeniheny Ambohidroa ny Pasteur Mailhol André Christian Dieu Donné dia nitsidika indray ny fiangonana Iavoambony,17,6 Km miala avy eo amin’ny renivohitr’i Madagasikara, ao anatin’ny paroasy Ambohimanga Rova. Ao anatin’ny fanorenana fiangonana izy ireo amin’izao vanin’andro izao ary fiangonana lehibe dia lehibe no kinasan’izy ireo hotanterahina amin’izany. Raha ny habetsahan’ny mpino ao aminy dia toa tsy mampino raha ny haben’ny Fiangonana izay karakarain’izy ireo. Maro ny karazana ady lalovana saingy tsy mampihemotra azy ireo hanatanteraka ny asa izany.

Fiangonana Iavoambony