Lola – Ray ô

Tsinontsinon’akory aho Tompo ô
Zava-poana rah’tsisy Anao
N’inon’inona heriko
N’inona fahaizako
Tsinontsinon’akory aho Tompo ô
Zava-poana rah’tsisy Anao
N’inon’inona heriko sy fahaizako…