Perikopa 2016

PERIKOPA     F.A.M.    2016 :    20°  ANNIVERSAIRE
« FA NY FISASARANA REHETRA MISY VALINY AVOKOA (Ohabolana 14.23a)
FAM  MIANDRY NY VOKATRY NY FISASARANY FAM FENO FANANTENANA MANDRAKARIVA
JANOARY : MAHARETA AMIN’IZAY NIANARANAO NANDRITRA NY 20 TAONA APRILY : SAHY NANDRITRY NY 20 TAONA IZAHAY ARY TSY FOANA NY FANANTENANA
02 JAN. 16 Oha. 14. 15-29 Mat. 5. 21-26 Jak. 2. 1-13 02 APR. 16 Mpits. 12. 1-7 Mar. 6. 14-29 Heb. 10. 32-39
09 JAN. 16 Ek. 34. 1-7 Lio. 4. 31-37 I Jao. 2. 20-29 09 APR. 16 Isa. 27. 1-6 Lio. 15. 1-10 I Jao. 5. 1-12
16 JAN. 16 Jer. 26. 12-19 Jao. 7. 1-9 II Kor. 11. 1-15 16 APR. 16 Sal. 138 Mat. 15. 1-20 Rom. 15. 14-21
23 JAN. 16 I Sam. 3. 10-21 Mar. 1. 1-8 Gal. 1. 6-24 23 APR. 16 Mpit. T. 9. 7-10 Mat. 16. 1-4 I Kor. 9. 1-12
30 JAN. 16 Deo. 5. 12-15 Mat. 12. 1-8 Asa 17. 1-15 30 APR. 16 Gen. 9. 1-17 Lio. 17. 20-37 I Pet. 3. 14-22
FEBROARY: 20 TAONA IZAY NO LASA, AZA KIVY AMIN’NY FANAOVAN-TSOA MAY : MIOMANA KA MANDROSOA HIATRIKA NY 20 TAONA INDRAY
06 FEB. 16 Gen. 28. 10-22 Lio. 6. 27-38 Jak. 4. 11-17 07 MAY 16 Jer. 46.27-28 Mat. 10.16-33 Asa 27. 21-38
13 FEB. 16 Ezra 6. 1-12 Mar. 10. 17-27 Asa. 10. 1-8 14 MAY 16 I Mpan. 2.1-11 Lio. 9. 51-55 I Kor. 16. 1-14
20 FEB. 16 I Sam. 25. 23-38 Mar. 11. 12-14 Fil. 1. 1-11 21 MAY 16 Sal. 100 Jao. 4. 31-45 Heb. 3. 12-19
27 FEB. 16 I Tan. 16. 28-36 Jao. 1. 35-51 Apo. 6 28 MAY 16 Deo. 29.1-20 Mat. 15. 21-28 I Kor. 9. 1-13
MARTSA: MAHEREZA FA HISOKATRA HO ANAO NY FITAHIANA NY 20 TAONA MANARAKA JONA : TSY RESY HIANAO FA TAFITA NY 20 TAONA, HO ARONAO HATRANY NY TOMPO
05 MAR. 16 Isa. 11. 10-16 Mat. 14. 13-23 Heb. 9. 23-28 04 JONA 16 I Tan. 22. 11-18 Jao. 2. 13-24 Asa 24. 1-21
12 MAR. 16 Deo. 28. 1-14 Lio. 11. 14-26 Rom. 8. 18-30 11 JONA 16 Gen. 31. 1-16 Lio. 14. 16-23 Rom. 15. 25-33
19 MAR. 16 Joba. 26 Mar. 5. 35-43 I Tim. 2 16 JONA 16 Oha. 14. 1-14 Lio. 12. 35-48 Efe. 6. 10-20
26 MAR. 16 Gen. 40 Lio. 22. 7-23 I Kor. 11. 17-34 25 JONA 16 Isa. 35. 3-10 Mat. 20. 29-34 Apo. 3. 7-13