Perikopa 2015

INDRO HAVAOZIKO NY ZAVATRA REHETRA…

FAM MANAO NY ASAN’ANDRIAMANITRA
VOLANA JOLAY – NY FINOANA TSY ARAHIN’ASA DIA MATY
05/07/2014 Sal. 11:1-7 Lio. 13:10-17 Asa 3:1-11
12/07/2014 Hag. 2: 1-9 Jao. 2:13-24 I Kor. 1:18-25
19/07/2014 Lev. 27: 30-34 Mat. 23: 16-24 Heb. 7:4-10
26/07/2014 Neh. 6:5-16 Mat. 6:25-34 Heb. 5:11-14
VOLANA AOGOSITRA – TSY HAMARININA AMIN’NY FINONANA FA NY ASA IHANY KOA
02/08/2014 Gen. 4:1-12 Lio. 21:1-4 Heb. 11:1-4
09/08/2014 Jos. 4:27-38 Jao. 4:24-38 III Jao. 1-11
16/08/2014 Eks. 39:32-43 Mar. 1:21-28 II Kor. 1:3-11
23/08/2014 Sal. 127:1-5 Mat. 21:23-32 Heb. 13:18-24
30/08/2014 Isa. 28:14-22 Mat. 26:30-35 Heb. 12:1-11
VOLANA SEPTAMBRA – FANTATRY NY TOMPO NY ASANAO
06/09/2014 Gen. 18:20-33 Mat. 11:20-30 II Pet. 2:4-1
13/09/2014 Sam. 12:5-13 Mat. 7:21-29 Joda 14-23
20/09/2014 II Tan. 12:1-12 Mat. 13:10-17 II Tim. 4:16-18
27/09/2014 Mpits. 2:16-23 Mar. 8:22-26 Apo. 15:1-8
FAM MITONDRA FANAVAOZANA
VOLANA OKTOBRA – HIANAO NO FANASIN’NY TANY SY FAHAZAVAN’IZAO TONTOLO IZAO
04/10/2014 II Mpan. 4:1-7 Mat. 5:13-16 I Tim. 4:1-10
11/10/2014 Dan. 1:8-17 Mar. 9:38-50 II Tim. 2:1-13
18/10/2014 Mpit.T. 11:9-10 Lio. 9:28-39 I Tes. 2:9-12
25/10/2014 Lev. 11:39-51 Mat. 5:17-20 Asa. 10:9-27
VOLANA NOVAMBRA – MAHEREZA HAVAOZY NY TRANON’ANDRIAMANITRA
01/11/2014 II Mpan. 23:1-7 Mat. 20:1-16 I Kor. 9:19-27
8/11/2014 Ezra 3:10-13 Jao. 12:44-50 I Kor. 1:26-31
15/11/2014 II Tan. 7:11-18 Lio. 2:39-52 Efe. 2:17-22
22/11/2014 Mpit. T. 11:1-7 Lio. 8:4-17 II Kor. 12:1-7
29/11/2014 Zef. 3:6-8 Lio. 11:27-36 I Kor. 3:5-15
VOLANA DESAMBRA – MANDEHANA TORIO NY FANAVAOZANA NY FANAHY
07/12/2014 Dan. 4:24-37 Mat. 9:35-10.1 II Tim. 3:10-17
13/12/2014 Joela 1:8-14 Mat. 3:13-17 I Pet. 3:18-22
20/12/2014 Isa. 53:1-6 Lio. 22:39-46 Efe. 5:25-27
27/12/2014 Isa. 53:7-12 Mat. 27:57-66 I Kor. 15:24-34
FAM MANAVAO NY FANOLORAN-TENA
VOLANA JANOARY – HAVAOZY NY FIFANDRAISANA AMIN’NY TOMPO
04/01/2014 Deo. 5:25-30 Mar. 5:1-17 Apo 21:5-8
11/01/2014 Jona 3: 01-10 Mat 6:9-18 II Kor. 5:11-21
18/01/2014 Sal 50:06-15 Jao. 13:1-11 I Tes 5:16-28
25/01/2014 Jer. 31:31-34 Lio 4:14-22 Heb 10:19-25
VOLANA FEBROARY – HAVAOZY NY TEO-PO SY SAINA ARY FANAHY
01/02/2014 Mik. 2:10-13 Mat 5:1-12 II Kor. 3:1-6
08/02/2014 Mal. 2:1-9 Mar. 7:17-23 II Pet. 1:3-11
15/02/2014 Sal. 51:1-11 Lio. 11:1-13 I Jao. 3:1-9
22/02/2014 Eze. 36:22-30 Jao. 3:16-21 II Pet. 3:1-10
VOLANA MARTSA – HAVAOZY NY TOETRANAO HO AN’NY TOMPO
01/03/2014 Amosa 5:10-15 Mat. 18:1-6 II Kor. 3:16-23
08/03/2014 II Tan. 15:8-19 Jao. 4:46-54 II Pet. 1:12-21
15/03/2014 Mal. 3:1-6 Lio. 9:57-61 Efe. 4:17-32
22/03/2014 Ohab. 16:1-8 Mat. 23:23-28 Efe. 6:14-20
29/03/2014 Mpit. 9:11-16 Mat. 5:43-48 I Kor 10:1-12
FAM MANAVAO NY FANOMPOANA
VOLANA APRILY – HAVAOZY NY ANJARA FANOMPOANA
05/04/2014 Eks. 6:2-9 Jao 1:19-31 Efe. 4:7-16
12/04/2014 Isa. 6:1-7 Lio 17:1-10 I Kor. 12:4-13
19/04/2014 Neh. 10:29-34 Jao 6:22-29 Tit. 3:3-11
26/04/2014 Jer. 1:11-19 Lio. 12:41-48 Asa. 20:25-35
VOLANA MAY – MANDEHANA AMIN’IZAO HERINAO IZAO
03/05/2014 Gen. 32:4-13 Mar. 3:1-6 Heb. 4:6-13
10/05/2014 Sal. 128:1-6 Lio 4:38-41 Apok. 10:5-11
17/05/2014 Isa. 6:8-13 Jao. 1:1-18 Tit. 2:11-15
24/05/2014 Ohab. 24:1-10 Jao. 2:1-12 Gal. 4:1-7
31/05/2014 Sal. 16:7-11 Lio. 12:1-11 II Kor. 12:7-10
VOLANA JONA – AOKA HO MPANOMPO MAHATOKY
07/06/2014 Ohab. 25:6-13 Mat. 6:1-8 Apok. 2:1-7
14/06/2014 Sal. 19:7-11 Lio. 16:19-33 Kol. 1:3-8
21/06/2014 Zak. 5:1-11 Mat. 25:14-30 I Tim. 1:12-17
28/06/2014 Sal. 33:4-11 Mat. 26:6-13 Tit. 2:1-10

Perikopa 2013

FAM MAHERY SY MATANJAKA FA MPANOMPON’I JEHOVAH
VOLANA JANOARY – IRAHIN’I JEHOVAH NY MPANOMPONY HITARIKA NY FIRENENA
05/01/2013 Jos 1:1-9 Jao 10:1-10 Asa 23:1-11
12/01/2013 1 Sam 16: 4-13 Mat 23:1-12 Fil 4:10-14
19/01/2013 Ohab 4:1-9 Lio 16:1-8 Rom 13:11-14
26/01/2013 Gen 45:1-10 Lio 12:32-40 Heb 12:12-17
VOLANA FEBROARY – MAHEREZA FA NY TOMPO HOMBA ANAO
02/02/2013 1 Sam 14:6-10 Mat 8:23-27 1 Jao 5:13-21
09/02/2013 Dan 3:24-30 Lio 12:35-40 Efes 6:10-13
16/02/2013 Eks 3:7-17 Mar 2:1-9 Apok 2:18-29
23/02/2013 Jer 1:4-8 Mat 9:18-26 Asa 9:19-27
VOLANA MARTSA – MAHATANJAHA FA VOATENDRIN’I JEHOVAH HO AN’NY FIRENENA HIANAO
02/03/2013 2 Sam 2:1-7 Mat 8:28-34 Asa 7:44-50
09/03/2013 Amos 9:11-15 Lio 9:10-17 1 Pet 1:13-21
16/03/2013 Mpits 6:7-16 Lio 8:49-56 1 Tes 4:9-12
23/03/2013 Zak 8:9-17 Jao 6:30-40 Heb 10:8-18
30/03/2013 1 Mpanj 22:41-45 Jao 15:11-16 Apok 21:22-27
FAM HAMPANDOVA ITY FIRENENA ITY NY TANY
VOLANA APRILY – MAMPANDOVA NY FIRENENA HIANAO
06/04/2013 Jer 33:14-18 Jao 17:1-5 Gal 2:14-21
13/04/2013 Dan 1:9-18 Lio 14:12-24 Rom 11:28-36
20/04/2013 Isa 52:1-6 Jao 7:37-52 1 Kor 5:6-13
27/04/2013 Isa 56:1-5 Mat 5:33-37 Heb 6:1-3
VOLANA MAY – HIANAO DIA FIRENENA MASINA
04/05/2013 Isa 9:1-6 Lio 2:8-20 Apok 1:9-20
11/05/2013 Nom 24:1-9 Mar 6:47-56 Heb 4:14-16
18/05/2013 2 Tant 34:29-33 Lio 19:45-48 Kol 1:9-14
25/05/2013 Isa 66:12-17 Jao 18:33-40 2 Kor 5:16-19
VOLANA JONA – MIVAVAKA HO AN’NY FIRENENA
01/06/2013 Mik 4:1-7 Lio 21:25-33 Asa 14:1-10
08/06/2013 Deo 26:16-19 Jao 11:47-53 Rom 13:11-14
15/06/2013 Sal 66:8-15 Lio 12:49-53 Rom 12:1-2
22/06/2013 Lev 19:14-18 Mat 17:24-28 Rom 13:1-7
29/06/2013 Isa 11:1-9 Lio 17:20-30 Apok 21:1-4

Perikopa 2012

“Fa raha mbola hisy koa ny farany, dia tsy ho foana ny fanantenanao Ohabolana 23:18
FAM MAHATSINJO NY FARANY FAM MAHATOKY HATRAMIN’NY FARANY
Mibanjina ny farany ho amin’ny famonjena Vavolombelon’ny famonjena
07.01.12 Oh.23: 9-18 Jao.3:9-16 Rom .10:1-4 07.04.12 Isa.43:1-9 Mat. 28:18-20 Asa. 1: 4-8
14.01.12 Mpit.T. 5.7,8 Mar. 2: 13-17 I Tes.4: 1-8 14.04.12 Hab.2:1-5 Jao.22-26 Rom.1:13-17
21.01.12 Eze.7:5-9 Mat.10:16-22 Apo.3:14-22 21.04.12 Eze.34:1-10 Jao.10:11-18 Apo.22:12-16
28.01.12 Jer.31:1-6 Mar.10:35-45 Rom.6:20-35 28.04.12 Sal.23 Jao.21:15-19 I Pet.5:1-4
Mandinika ny fiafaran’ny lalana Mijoro amin’izay hinoany
04.02.12 Sal.32:8-11 Jao.14:1-7 Heb.9:6-12 05.05.12 Oh.15:9-17 Lio.18:1-8 Rom.8:31-39
11.02.12 Lev.14:1-7 Mar.1:40-45 Heb.9:13-22 12.05.12 Dan.9:24-27 Mat.12:38-45 II Tim.1:6-12
18.02.12 Deo.13:2-5 Mat.7:13-20 II Tim.3:1-9 19.05.12 Jer.50:6-9 Mat.10:5-15 I Kor.9:13-18
25.02.12 Sal.119:161-168 Mar.4:21-29 Apo.14:14-16 26.05.12 Isa.56:6-17 Mat.21:12-17 Efe.5:1-7
Miaina amin’ny andro farany Tsy mivadika hatramin’ny farany
03.03.12 Dan.12:4-10 Mat.17:1-9 Apo.10:1-4 02.06.12 Job.23:10-17 Mat.4:1-11 I Tim.6:7-12
10.03.12 Gen.12:1-3 Jao.8:31-38 Rom.6:14-19 09.06.12 Jos.24:14-18 Lio.22:47-53 II Kor.9:13-18
17.03.12 Isa.2:1-4 Mat.8:5-13 Rom.15:9-13 16.06.12 I Mpan.19:1-10 Mat.10:28-33 Rom.11:1-6
24.03.12 Oh.11:24-31 Lio.18:18-30 Fil.4:4-9 23.06.12 I Sam.1:12-20 Mar.5:25-34 Rom.5:1-11
31.03.12 Zak.8:18-23 Mat.16:24-28 I Kor.14:20-25 30.06.12 Jer.33:1-3 Jao.6:59-71 Jak.5:13-20

PERIKOPA 2012

“Fa raha mbola hisy koa ny farany,

dia tsy ho foana ny fanantenanao”

Ohabolana 23:18

FAM MIORINA AMIN’NY FANANTENANA

FAM MIJORO AMIN’NY FANANTENANA

Manana an’I Jehovah ho toky sy fanantenana

Miasa ao amin’ny faharetana

07.07.12

Isa.2:12-22

Mat.25:1-3

Ites.5:1-11

06.10.12

I Tan.28:8-10

Mat.20:1-16

II Per.1:3-12

14.07.12

Joba.22:21-30

Mat.13:37-43

Apo.20:11-15

13.10.12

Hagay.1:3-11

Mar.6:1-6

I Tim.4:11-16

21.07.12

I Tan.16:8-14

Jao.15:17-27

I Jao.1:1-7

20.10.12

Isa.61:1-7

Lio.7:1-10

Asa.1:32-43

28.07.12

Sal.82:1-8

Jao.10:34-42

I Tes.5:12-15

27.10.12

Oh.18:1-10

Mat.25:31-46

Jak.1:22-27

Manantena an’I Jehovah

Tsy miova amin’ny fanompoana ny Tompo

04.08.12

Jer.14:19-22

Lio.6:20-26

Asa.7:51-56

03.11.12

Ezra.6:13-18

Lio.10:38-42

Rom.12:3-13

11.08.12

Sal.31:18-24

Mat.23:29-36

Rom.15:1-6

10.11.12

Eks.18:17-23

Lio.10:1-12

Tim.5:17-20

18.08.12

Fit.3.2:2-27

Mat.8:18-22

II Kor.8:1-12

17.11.12

Isa.14:3-15

Mar.10:36-50

Asa.9:10-19

25.08.12

Sal.146:5-10

Mar.7:31-37

Heb.11:32-40

24.11.12

Sal.119:33-40

Lio.7:36-50

Heb.6:4-12

Miandry ny famonjena amin’ny fanantenana

Vavolombelon’I Kristy amin’ny fitoriana ny filazantsara

01.09.12

Sal.27:7-14

Mat.24:45-51

I Kor.4:1-5

01.12.12

Isa.55:6-11

Mat.16:13-20

Asa.4:1-17

08.09.12

Sal.53:1-6

Lio.16:1-13

I Kor.1:1-8

08.12.12

Sal.2:7-12

Jao.5:24-35

I Kor.25:1-11

15.09.12

Hos.4.12:1-7

Mat.24:32-44

Apo.3:1-6

15.12.12

Oh.1:8-19

Mat.13:1-9

II kor.13:5-10

22.09.12

II Mpan.20:1-7

Mar.10:28-31

II Tim.2:14-18

22.12.12

Joela.2:18-20

Mat.22:1-14

II Kor.6:1:1-10

29.09.12

Sal.42:4-11

Lio.21:34-36

Efe.6:10-13